Ürünlerimiz & Hizmetlerimiz

TEMEL KİMYASALLAR

 • Endüstriyel Kimyasallarf2cc_laboratory_shot_glasses
  Sodyum sülfat
  Hafif Soda Külü
  Disiyandiamit
  Amonyak% 25
  Nitrik Asit% 51-53
  Fosforik asit 85%
  Sülfürik Asit% 98
  Sodyum Metabisülfit
  Sodyum Klorit% 31 – 85
  Asetik Asit Gıda Sınıfı 80%
  Asetik Asit Teknik Sınıfı 80%
  Potasyum Hidroksit Bezleri% 90
  Hidrojen Peroksit Teknik% 35-50
 • Kozmetik Endüstrisi
  Metanol
  Karboksimetil Selüloz
  Setearil alkol
  Lanolin
  Alkil Polyglukosid
  Cocamidopropyl Betaine 40%
  Sodyum lauril sülfat
  Sodyum Lauril Sarkosinat
 • Klor Bileşikleri4108
  Hidroklorik Asit% 30-34
  Sodyum Hidroksit% 48-50
  Palet Sodyum Hidroksit
  Klor
 • Deri İşleme
  Krom Sülfat% 33
  Sodyum bikarbonat
  Formik Asit% 85
 • İlaç Endüstrisi
  İzopropil miristat
  Magnezyum stearat
  Sodyum Nişasta Glikolat
  Hidroksi Propil Metil Selüloz
  Mikrokristal selüloz
  PVP K 25 – K90
  Kaolin – Işık, Saflaştırılmış
  Askorbik Asit – Vitamin C
  Lanolin
  Sıvı Parafin
  İzopropil alkol
  Propilen glikol
  Vazelin
  Laktoz

Atıksu Arıtma Ürünleri13,054

 • Organik ve İnorganik Koagülantlar
 • Nanoparçacık Koagülantlar
 • Flokülantlar
 • Renk Gidericiler
 • Kazan Kimyasalları
 • Soğutma Suyu Kimyasalları
 • Köpük Gidericiler
 • Çamur Azaltıma Enzimleri
 • Aktif Karbon
 • Katyonik Kuru Polimer
 • Katyonik Lineer Emülsiyon Polimer
 • Katyonik CL Emülsiyon Polimer
 • Anyonik Kuru Polimer
 • Anyonik Emülsiyon Polimer
 • Kısmi Hidrolize Polyakrilamid (PHPA)

ÖZEL ÜRÜNLER

 • Klor dioksit ünitesi

123213

 

 

 

 

 • Nanoteknoloji koagülant ICM100

465213

 • BAC Prosesi & Uygulaması

6879656

KAĞIT ENDÜSTRİSİ KİMYASALLARI1687431

 • Tutunma, Drenaj ve Susuzlaştırma
 • Kuru Gerilim Polimeri
 • Alkilketen dimer (AKD) dispersiyonları
 • Alkenil succinic anhydride (ASA)
 • Islak Gerilim Reçineleri
 • Kaplama ve Serbestleştirme

TEKSTİL KİMYASALLARI7645314

 • Islatıcılar
 • Boyama Yardımcıları
 • Bağlayıcılar
 • Sabunlama Maddeleri
 • Köpük Giderici Maddeler
 • Parafin

AKTİF KARBONLAR

796431

 

 

 

ÜNİTELER & İŞLETME

Modern urban wastewater treatment plant.

 • Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF)
 • Polimer Hazırlama Üniteleri

TEKNİK DESTEK & HİZMETLERİMİZ

 • Müşteri Ziyaretleri
 • Yerinde Ölçümler
 • Mekanik/Parça Destek
 • Proses Kontrolleri
 • Proses/İşletme Danışmanlığı
 • İnşaat & Geliştirme

Kategoriler