Endüstriler & Uygulamalar

wastewater-treatment-solutions

İçme Suyu Arıtma                             

Su, yaşamsal kaynaklardan olup gezegenimizdeki suyun ancak % 3’ü tatlı su. Ekonomik olarak, bu kaynaklardan ancak % 10’u kullanılabiliyor. İnsanlardan 1,1 milyarının temiz içme suyuna erişemediği ve şimdiden 30 ülkede su kıtlığı çekilmekte olduğu tahmin ediliyor. Su, 21. yüzyılın en yaşamsal ham maddesi olduğundan güvenli su temini, gelecek yıllar için küresel en önemli hedeflerden biri olarak görülüyor.

Güvenli içme suyu temini, günümüzde bir çok yerde en son teknolojiyi kullanmadan mümkün olmuyor. İçme suyunun arıtılmasına ve suyun yeniden kullanılmasına yönelik yenilikçi teknolojiler, dünyanın tüm bölgelerinde önem kazanıyor.

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Önemli üretim etmenlerinden biri olan su, sanayide ilgili proseslerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için gerekir. Sanayi suyu yelpazesi, elektrik santrallarındaki soğutma, kazan besleme suyundan ve sanayideki çok geniş alandaki kullanımlara yönelik proses suyundan elektronik, eczacılık sanayilerine yönelik saf suya kadar uzanır.

Özgül her iş için ısmarlama bir çözüm bulabiliyoruz. LBTEC olarak, sanayi şirketlerine nicel ve nitel su temininin güvenceye alınmasına ilişkin olarak göreneksel proseslerden performansı yüksek sistemlere kadar hemen hemen her ihtiyacı kapsayan çok geniş bir arıtma prosesi portföyü sunuyor. Güvenilir, az bakım isteyen ve yüksek ekonomi sağlayan sistemlere özel değer veriyoruz.

Belediye Atıksuyu Arıtma

Akarsularımız, göllerimiz ve yaşamsal içme suyu rezervlerimiz, çevresel etmenlerden ötürü giderek artan risk altındalar. Yeterince koruma, ancak atık su bulaşıklıktan büyük çapta kurtarılırsa garanti edilebilir. Günümüzdeki teknolojik ilerleme, klasik çevre korumanın sunduğu olanakların yelpazesini giderek artan ölçüde genişletiyor. Çevrebilimsel çabalar, suyun korunmasına ve atık suyun birden çok kullanılmasına odaklanmış durumda.

LBTEC ürünleri, akarsulara yalnızca temiz suyun deşarj edilmesini sağlıyor. Ek olarak, yenilikçi arıtma proseslerinin bir karmasını kullanarak atık sudan sınai ve beledi amaçlar için yeniden yararlanılabilmesini, dolayısıyla kaynakların korunmasını kolaylaştırıyoruz.

Çamur Arıtıma

Modern atık su arıtma tesisleri, son derecede randımanlı olup deşarjları, katı maddeden hemen hemen yoksun olur. Pissu çamuru, yan ürün olarak ortaya çıkarak enerji ve besleyici madde kaynağı olarak kullanılmak üzere kayda değer potansiyele sahip olur. Ne var ki pissu çamurunun kullanılmasının ön koşullarından biri olan doğru arıtma, her şeyden önce, % 95’ten yüksek su içeriğini, kirletici madde yükünü, patojen bakterileri ve kötü kokulu maddeleri azaltır veya giderir


Kategoriler